Accessibility Menu

Accessibility Statement

https://aquamaof.com/ מחויב לספק באתר תוכן נגיש לקהל הרחב ככל שניתן, ללא כל קשר לטכנולוגיה בה נבנה האתר. אנחנו פועלים לעדכן ולהטמיע את כללי הנגישות ככל שניתן בהתאם לעקרונות תקן הנגישות. האתר עומד בהתאם לדרישות הנגישות לרמה 2 (AA) של ארגון W3C . בקישורים תמצאו פירוט התנאים בהם עומד האתרבעברית ובאנגלית. בנוסף האתר נבנה לפי התקן של W3C ל- CSS ו- HTML האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים המובילים.

מבנה האתר והתאמות נגישות

תכני האתר כתובים באופן מסודר והיררכי. במידת הצורך קיימים הסברים לצד התוכן.

לכל התמונות באתר יש הסבר טקסטואלי חלופי (alt).

איזורי הפוקוס מסומנים באופן ברור.

חוקי ARIA

באתר זה הוטמעו חוקי ARIA העוזרים לפרש את תוכן האתר בצורה מדויקת וטובה יותר, עבור קוראי מסך, והוטמעו הודעות והתראות יחודיות לפריטים אנטראקטיבים שונים (פופ-אפים טפסים וכו’)

תפריט נגישות

באתר קיים תפריט נגישות ייעודי. ניתן לפתוח אותו בלחיצה על האייקון . דרך התפריט ניתן לעצור אנימציות, להגדיל קונטרסט, להדגיש קישורים ולשנות את גודל הפונט.

נתקלתם בבעיה? ספרו לנו!

באתר זה הושקעו מאמצים רבים על מנת להפוך אותו לנגיש ושימושי עבור כלל הגולשים. אנחנו משתדלים לשמור ולתחזק את האתר ברמה הטובה ביותר. במידה ומצאתם ו/או נתקלתם בקשיים בגלישה באתר, אל תהססו לדווח לנו לכתובת המייל: [email protected].

אנחנו נטפל בבעיה ונחזור אליכם בהקדם עם פרטים על טיפולה.

תאריך עדכון אחרון של ההצהרה: 06/10/19

Как и большинство веб-сайтов, веб-сайт AquaMaof использует файлы cookie. Пожалуйста, обратитесь к Условиям использования веб-сайта, чтобы получить дополнительную информацию. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой в отношении файлов cookie. Закрывая это сообщение, вы соглашаетесь на получение наших файлов cookie на этом устройстве в соответствии с нашей политикой использования файлов cookie. Однако при желании вы можете изменить настройки файлов cookie в любое время.

image

На следующем изображении показаны основные преимущества УЗВ:

По сравнению с традиционными методами аквакультуры у наземной рециркуляционной системы аквакультуры (УЗВ) Aquamaof есть несколько преимуществ и сильных сторон, наиболее значительными из которых являются экономическая эффективность системы, которая приводит к существенному снижению производственных затрат, и возможность размещения системы рядом с рынком, что сокращает цепочку поставок и позволяет экономить на основных транспортных расходах.

Эта система, благодаря полному контролю над параметрами производства и сверхинтенсивной рециркуляции почти 100% воды с помощью физических элементов и естественных процессов, не только существенно снижает потребление воды и электроэнергии, что, естественно, снижает себестоимость, но также экономит ограниченные природные ресурсы нашей планеты, способствуя сохранению экологии.

Кроме того, разведение рыбы в полностью контролируемой и отслеживаемой среде устраняет риск утечки рыбы, риск проникновения хищников или возникновения болезней. Взяв на себя полный контроль над всеми ключевыми параметрами производства, мы можем удерживать болезнетворные патогены за пределами предприятия. В редких случаях заражения система позволяет провести быструю диагностику и принять меры для локализации и разрешения ситуации на уровне производственной единицы. В результате нет необходимости вакцинировать рыбу, использовать химикаты или предпринимать другие меры, которые могут повлиять на качество рыбы.

С точки зрения цепочки поставок, наш полный контроль параметров производства позволяет не только заранее планировать производственные циклы и добиваться круглогодичного урожая независимо от климатических и погодных условий, но и размещать производство в любой точке земного шара, в непосредственной близости от рынка. Таким образом сокращается цепочка поставок, экономятся затраты на транспортировку и отгрузку и появляется возможность поставлять свежие продукты с увеличенным сроком годности.

Есть несколько аспектов, которые необходимо учитывать при планировании проекта УЗВ, а «потребительский рынок» находится на первом месте. Поскольку мы имеем дело с крупными промышленными объектами и массовым производством, важно убедиться, что рыба, произведенная на планируемом объекте УЗВ, подходит для определенного рынка и на нее будет высокий спрос.

Другие аспекты включают в себя определение участка, подходящего (с точки зрения размера, топографических условий, наличия воды, энергетической инфраструктуры и т. д.) для промышленного объекта аквакультуры, наличие качественного источника воды, пригодного для выбранных видов, наличие стабильного энергоснабжения, постоянное поступление и наличие оплодотворенной икры или мальков выбранного вида (нерегулярное снабжение икрой или мальками отрицательно скажется на работе предприятия, возможности выхода на полную мощность и круглогодичном урожае), нормативный ландшафт в отношении сброса и очистки воды, наличие квалифицированных рабочих, которых можно обучить управлению объектом и его эксплуатации.

С биологической точки зрения в наземных УЗВ можно выращивать большинство съедобных видов рыб. С экономической точки зрения могут быть разные факторы, которые будут определять, следует ли разводить определенные съедобные виды рыб в УЗВ.

Население мира постоянно растет. Согласно последним оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), ожидается, что к 2050 году оно достигнет 9,3 миллиарда человек, что потребует 60-процентного увеличения производства продуктов питания в целом для удовлетворения спроса. Между тем, природные ресурсы продолжают истощаться. ФАО определила, что аквакультура играет ключевую роль в восполнении разрыва между спросом и предложением, и для этого необходимо устойчивое решение.

Лосось — это вид рыбы, пользующийся большим спросом, а рыба в целом считается наиболее полезным и устойчивым животным белком, так как содержит мало жира и богата омега-3 жирными кислотами, что, согласно АНА (Американская кардиологическая ассоциация), может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и помочь предотвратить инсульт. В рыбе также содержатся витамины D и B2 (рибофлавин) и она богата минералами, такими как кальций, фосфор, железо, цинк, йод, магний и калий.

Столкнувшись с изменением климата и истощением природных ресурсов, а также потребностями растущего населения, наземное рыбоводство обеспечивает стабильное производство свежей рыбы без антибиотиков в течение всего года. Это экологически безопасное и устойчивое решение, реализуемое в конкретном месте, со значительно более короткой цепочкой поставок, которое может гарантировать будущие поставки продовольствия на уровнях, необходимых для соответствия росту населения, в любых условиях и климате.

Расположение объекта возле берега может служить хорошим источником забора воды, а также простым решением для ее сброса. Постоянное наличие морской воды подходит для морских видов рыб, а также оптимально подходит для процессов очистки, если это необходимо. Еще одним большим преимуществом является высокая доступность и постоянная подача воды на объект, тогда как свежая вода в тех же объемах обычно стоит очень дорого.

Однако не следует очаровываться откровенными преимуществами близости к морю, а нужно глубже вникать в суть таких преимуществ. Серьезной проблемой в животноводстве является риск заболевания, которое перерастает в пандемию. В аквакультуре источник воды, ее чистота и пригодность для выращиваемых видов являются необходимым условием успешного ведения хозяйства. К сожалению, в настоящее время морская вода в различных географических районах часто не пригодна для рыборазведения УЗВ в изначальном состоянии, поскольку в большинстве случаев она загрязнена бактериями, тяжелыми металлами, пластиком, химическими или другими загрязняющими веществами. Для использования морской воды в качестве источника воды на объекте УЗВ, она должна пройти дорогостоящий процесс очистки. На другом конце производственного спектра, чтобы сбросить эту технологическую воду с высокой минерализацией обратно в море, необходимо провести дополнительную очистку (при условии, что такой сброс разрешен местными властями). Кроме того, морской воздух насыщен водяной пылью, которая также может быть источником заражения болезнями на объектах УЗВ. Чтобы отфильтровать водяную пыль и предотвратить ее попадание на объект, необходимо установить сложные системы вентиляции. Следовательно, к уравнению добавляются дополнительные капитальные вложения и соответствующие эксплуатационные расходы.

Кроме того, расположение предприятия массового производства рядом с крупным потребительским рынком имеет важное значение для упорядоченной цепочки поставок и экономического успеха предприятия. Однако основные потребительские рынки не всегда расположены вдоль берега, и расстояние между предприятием и потребительским рынком может свести на нет преимущества, связанные с использованием морской воды в сельскохозяйственном процессе.

Другим недостатком является регулирование температуры – большая разница между днем/ночью и временами года, что приводит к более высоким затратам на нагрев и охлаждение воды.

Подводя итог, можно сказать, что близость объекта УЗВ к берегу может быть как преимуществом, так и бременем, и для того, чтобы принять решение о наилучшем местоположении объекта, необходимо учесть множество аспектов на основании всеобъемлющего технико-экономического обоснования, адаптированного к конкретным условиям, конкретным культивируемым видам, основным характеристикам проекта и рассматриваемого участка.

Больше информации о производстве на берегу и внутри страны можно найти здесь.

Не обязательно. Для наших установок подходит любой источник воды, главное, чтобы он был незагрязненным. Мы можем использовать морскую или пресную воду как для морских, так и для пресноводных видов рыб, поскольку минерализация является одним из параметров, которые мы контролируем в производственном цикле. Обратите внимание, что предпочтение морской или пресной воде зависит от вариантов сброса сточных вод. Если нет хорошего варианта сброса соленой воды (кроме испарения), то пресная вода является разумным вариантом для производства атлантического лосося. Если для разведения рыбы выбирается пресная вода, то добавляют небольшое количество соли и необходимых минералов.

Исходный источник воды, температура которого близка к требуемой температуре в местах разведения рыбы, может иметь небольшое преимущество в плане энергопотребления в самом начале технологического процесса (при настройке водозабора под идеальную среду обитания рыб). Однако, учитывая скорость циркуляции и удержания воды и минимальный объем забора новой воды, такое преимущество может оказать незначительное влияние на общий производственный цикл.

Наше запатентованное оборудование и процесс очистки воды предназначены для работы с любым подходящим источником воды и приспосабливают доступную воду к системе.

Основные аспекты включают в себя близость к вашему целевому рынку, экологические, топографические и климатические условия, доступ к стабильным инженерным сетям и энергетической инфраструктуре, близость и постоянное наличие источника воды хорошего качества – муниципального или подземного, в идеале не дальше нескольких сотен метров, удобный подъезд к участку, аспекты биобезопасности (не слишком близко к другим рыбным/животноводческим хозяйствам или к морю, болотам, рекам и другим источникам загрязнения) и местный нормативно-правовой ландшафт. Больше информации о том, какие аспекты следует учитывать при выборе участка, можно найти здесь.

Некоторые функции объекта могут располагаться в отдельных зданиях, а другие должны находиться в одном. Основными аспектами являются контроль биологической безопасности, затраты и простота эксплуатации. Инкубаторий и питомник (ИП) и функции первого откорма (ПО), например, должны находиться рядом и располагаться в одном и том же здании для беспрерывности технологического процесса. ИП и зоны роста могут располагаться в разных зданиях. Отдельные вспомогательные помещения и функции установки УЗВ, которые обычно располагаются в основном здании, могут быть отделены и размещены в других частях участка, но такое разделение может привести к дополнительным сопутствующим затратам (кабели, трубы и т.д.).

Каждая установка изготавливается по индивидуальному заказу и проектируется с учетом конкретных характеристик и размеров участка, вида рыбы, нормативных требований и других аспектов.

Корм является основной составляющей наряду с затратами на электроэнергию, рабочую силу, воду и яйца/мальков. Кроме того, существуют различные общие и административные расходы, такие как управление, маркетинг, страхование, систему LOX, техническое обслуживание и ремонт и т. д., которые будут складываться с прямыми затратами и составлять общую себестоимость.

Наша технология УЗВ позволяет выращивать рыбу с различной плотностью (по сравнению с традиционным методом разведения), сохраняя при этом низкий уровень смертности и благополучие рыбы. Она поддерживает плотность разведения более 80 кг/м3.

Среда УЗВ с полностью отслеживаемыми параметрами и стабильными условиями создает оптимальную среду обитания для роста рыбы и позволяет ей достичь своей полной энергии роста без необходимости тратить избыточную энергию на экзогенные условия. Рыба может исчерпать свой биологический потенциал, направляя всю энергию на потребление и переработку корма. Таким образом, при правильной эксплуатации установки УЗВ рыба может вырасти до товарного размера быстрее, чем при использовании традиционных методов аквакультуры.

Ключом к тому, чтобы на нашем объекте УЗВ не было болезней, является усовершенствованное устройство биозащиты и строго соблюдаемые протоколы, которые позволяют нам создавать и поддерживать закрытую биобезопасную производственную среду, свободную от патогенов, вызывающих заболевания. Соблюдение этих строгих протоколов биобезопасности и ежедневных методик, а также добавление различных уровней биобезопасности в производственный процесс снижает риск заражения патогенами. Нажмите здесь, чтобы прочитать о наших уровнях биозащиты в раздевалках, машинных залах, дезинфекционных, подсобных помещениях, карантинной зоне, помещении для дебоксинга яиц или личинок, системе денитрификации (DNS) и многом другом.

Технологический проект AquaMaof основан на разделении объекта на основе УЗВ на независимые биозащищенные производственные модули. Это обеспечивает непрерывную работу объекта даже в редких случаях неудачи, заражения болезнью или других недостатков в любом отдельном модуле. Кроме того, в случае какого-либо отказа или неисправности любого отдельного модуля канал для сбора, соединяющий все резервуары для рыбы, позволяет быстро и эффективно перемещать рыбу, избегая массовой гибели. Кроме того, почти каждая система в составе решения AquaMaof имеет несколько резервных компонентов, что обеспечивает непрерывную бесперебойную работу. Чтобы узнать больше о наших резервных системах для оксигенации, электричества, воды и контроля, нажмите здесь.

Твердые отходы могут служить субстратом для ценного компоста или продукта для внесения в почву, если в производственном цикле разведения используется пресная вода. Если при разведении используется соленая вода, то твердые отходы необходимо промывать пресной водой, чтобы их можно было использовать в качестве компоста для почвы.

Основным аспектом при выборе поставщика УЗВ является возможность поставки надежной, экологически чистой, масштабируемой и экономичной системы. Хороший поставщик УЗВ — это партнер УЗВ, который будет сопровождать вас на каждом этапе пути и будет рядом не только на начальном этапе, но и в долгосрочной перспективе. Должны быть реализованные проекты, но наличие портфолио не обязательно говорит о хорошей работоспособности объекта. Вот почему посещение действующего наземного объекта аквакультуры УЗВ имеет ключевое значение. Нажмите здесь, чтобы узнать больше аспектов, которые необходимо учитывать при выборе поставщика УЗВ.

Компания AquaMaof считает экологические, социальные и управленческие стандарты (ЭСУ) ключевыми во всех своих текущих и находящихся в стадии разработки объектах и проектах. Критические аспекты учитываются уже на этапах концепции, проектирования и разработки. Позже мы применили их к строительству и созданию объектов, а затем к их повседневной эксплуатации и управлению. Вот некоторые из них:

Объекты оптимально расположены рядом с рынком, что снижает транспортные расходы, выбросы газа и углеродный след. Почти 100% переработка воды экономит природные водные ресурсы и предотвращает загрязнение / утечку рыбы / воздействие на дикие популяции. Вода и твердые частицы обрабатываются внутри установки и сбрасываются в соответствии с местными правилами. Наше предприятие по переработке лосося в Польше сертифицировано ASC и Ocean Wise.

Каждый объект создает много новых рабочих мест. AquaMaof обеспечивает профессиональное обучение в специализированном учебном центре по всем дисциплинам производства, эксплуатации и управления на рыбоводном предприятии. Меры безопасности применяются уже на этапе проектирования, исключая риски и потенциальный вред как для рабочих, так и для животных.

Необходимо провести технико-экономическое обоснование для рассмотрения всех технических и эксплуатационных аспектов проекта. С коммерческой точки зрения он должен включать точный анализ рынка, чтобы наилучшим образом обслуживать потенциальные внутренние и экспортные целевые рынки. Следует отдавать предпочтение рыбе премиального класса с устойчиво высокими продажными ценами, чтобы обеспечить высокие доходы и разумную прибыль.

Sign up to receive
alerts on new posts

  *
  *
  *
  *
  *
  [acceptance* acceptance-230 id:agree ]I agree to AquaMaof privacy policy and Terms of Use [/acceptance] [mc4wp_checkbox]

  Присоединяйтесь к нам, чтобы питательные морепродукты стали доступными для всех

  Спросите нас о чем угодно

  У вас есть вопросы? У нас – ответы.

  AquaMaof Group

  Связаться с нами

  Остаёмся на связи

  What would you like to talk to us about?

   * *
   * *
   * *
   *
   *
   *
   *

   Нажимая кнопку выше, вы соглашаетесь с нашими Условиями использования и ознакомились и понимаете нашу Политику конфиденциальности.

   Связаться

   Наша команда будет рада помочь вам на любом из этих языков:

   Давайте поговорим

   Вопросы о технологиях, проектах, инвестициях или о чём-то другом? Просто свяжитесь с нашей командой.

   Информация РАН

   на ладони
   твоей руки
   Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Спасибо!
    Теперь вы подписаны на нашу рассылку новостей.

    Нажимая кнопку выше, вы соглашаетесь с нашими Условиями использования, а также читаете и понимаете нашу Политику конфиденциальности.